Om Sangkraft Vesthimmerland

Sangkraft Vesthimmerland

Formålet med Sangkraft Vesthimmerland er, at styrke dannelse, personlig udvikling og fælleskaber gennem sang. Sangkraft Vesthimmerland vil gøre sangen til en naturlig del af hverdagen for alle.

Det at mødes i sang understøtter den kulturelle sammenhængskraft på tværs af kommunen. Når vi synger sammen – hører vi sammen. 

Bredde og elite er hinandens forudsætninger, og Sangkraft Vesthimmerland arbejder for begge.

Vores vision

  • Børn og unge i Vesthimmerland synger flere gange om ugen.

  • Alle har mulighed for at være en del af et sangfælleskab

  • Sang bliver brugt som en naturlig del ind i sundhedsfremmende aktiviteter.

  • I Sangkraft Vesthimmerland arbejder vi både med bredde og elite.

Bestyrelse

Sangkraft Vesthimmerland er en selvejende organisation, hvor en række lokale kræfter er gået sammen om at skabe mere sang til gavn for lokalområdet. Et sangkraftcenter bygger bro mellem sangmiljøer i f.eks. musikskole, erhvervsliv, foreningsliv, kirke, bibliotek, kommune, lokale ildsjæle, uddannelsesinstitutioner.

 

Projektleder

Mette Dam

40477737
mette@sangkraftvesthimmerland.dk

Mette
Formand

Malene Wennerlin

30833708
mbs@vesthimmerland.dk

Malene
Næstformand

Mads Ilsøe

22538052
mils2404@gmail.com

Mads
Kasserer

Brian Svendsen

28833501
brs@vesthimmerland.dk

Brian
Bestyrelsesmedlem

Jens Kristian Jensen

20871937
jk@stensagergaard.dk

Jens Kristian
Bestyrelsesmedlem

Johanna Spanggaard

40481552
johannaspanggaard@outlook.dk

billede-paa-vej-1
Bestyrelsesmedlem

Stine Kirk

20753760
sjak@vesthimmerland.dk

Stine
Bestyrelsesmedlem

Asger Andersen

61227337
aa@erhverskolerne.dk

Asger